SPÓŁDZIELCZY KOMBINAT ROLNO-SPOŻYWCZYW LIPIU 70 LAT TRADYCJI…

Nasza firma powstała 12 lutego 1951 roku, na bazie majątku ziemskiego należącego do byłych właścicieli przedwojennych.

Obecnie Spółdzielnia działa na zasadzie prawa spółdzielczego, na podstawie którego powołuje się statut spółdzielni. Statut spółdzielni określa zasady i normy działalności,tj. przyjęcie nowych członków, wybór władz, regulamin wynagrodzeń, itp. Każdy członek spółdzielni musi zadeklarować w niej co najmniej jeden udział, najczęściej w postaci gruntów rolnych oraz składek pieniężnych. Najwyższą władzą spółdzielni jest walne zgromadzenie,które odbywa się co roku, po sporządzeniu bilansu. Podczas walnego zgromadzenia wybiera się władze Spółdzielni, tj. Zarząd i Radę Nadzorczą, przyjmuje się bądź odrzuca bilans, przyjmuje się nowych członków oraz wytycza dla Zarządu najważniejsze zadania strategiczne.

Pierwotnie Spółdzielnia zajmowała się głównie produkcją rolną. W latach 1960-1963 Spółdzielnia rozpoczęła świadczenie usług na rzecz innych Zakładów, głównie przez transport materiałów budowlanych (żwiru, piasku, żużlu i wyrobów betonowych).Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych przy zakładzie powstał również wydział „Betoniarnia”, który produkował wyroby betonowe, głównie dachówkę, krawężnikii płytki chodnikowe. W tym samym czasie powstała pierwsza grupa remontowo-budowlana. W latach 1969-1974 następował dalszy rozwój Spółdzielni. Wynikało to z większego zatrudnienia, poprawy warunków pracy, warunków socjalnych, a przede wszystkim wynagrodzenia. Okres ten był wstępem do największego rozkwitu Spółdzielni. W latach 1975-1980 prowadzono scalanie  i wykup gruntów rolnych, zwiększała się hodowla trzody chlewnej, bydła i karpia handlowego. Jednak głównym źródłem dochodu Spółdzielni było powstanie w 1975 roku Zakładu Remontowo Budowlanego, który poprzez oddelegowanie grup świadczył usługi w dużych zakładach przemysłowych, tj. w kopalniach, hutach, cementowniach, taborach kolejowych i in. Poza tym spółdzielnia świadczyła bardzo szeroki zakres usług. Zakres, jakość i wielozadaniowość działalności naszej spółdzielni wpłynął na bardzo duży dorobek majątkowy, co miało wpływ na zatrudnienie ponad 1300 osób w latach 1982-1990 i stawiało nasz zakład w czołówce zakładów w byłym województwie Częstochowskim.

Aktualnie nasza firma świadczy usługi na rzecz dużych zakładów przemysłowych, m.in. Cementowni „Cemex” w Rudnikach, Cementowni „Odra” w Opolu, Cementowni „Warta” w Działoszynie. Spółdzielnia wykonuje zlecenia związane z pracami na terenie gminy Lipie oraz sąsiednich gmin, realizuje prace remontowo – budowlane na rzecz Tauron oraz Zarząd Dróg Powiatowych Kłobuck oraz inne roboty ogólnobudowlane.

+34-318-82-97

 

 

 

 

skrslipie@interia.pl

 

Wszelkie Prawa zastrzeżone przez Firmę Spółdzielczy Kombinat Rolno-Spożywczy